Дете-родител-възрастен – това са различни лица, с които ние се сблъскваме през живота ни. Те ни изглеждат различни, но реално са много сходни – във всеки възрастен има нещо останало от детството, а във всяко дете има мъдрост и познание. А всеки родител от своя страна е едновременно дете и родител. Всичко е много преплетено, но и логично.

Създаването и отглеждането на един нов човек е сложен и много отговорен процес. Някои родители са готови за него, други бързо се учат, а трети винаги си остават неготови и не могат да се научат. Тази статия е за тези, които искат да станат по-готови и да опознаят детето си.

Най-важното нещо, което трябва да се знае за детето е, че то още при раждането си е напълно завършена личност с характер, предпочитания, вкусове и начин на мислене. Често родителя разбира, че трябва да се запознае с една напълно нова личност. Ролята на родителя е най-вече да научи детето си как да се справя с правилата на съвременното общество, как да отличава доброто от лошото, като тук говорим за най-общи категории, а не за личното възприятие на родителя кое е добро и кое е лошо. Освен това родителят трябва да даде максималната любов и подкрепа на детето си. И това е всичко! А то не е малко.

Много често обаче родителите се опитват да създадат от детето си свое копие и то на всяка цена. При това много родители, които се стремят към тази цел, не са убедени, че животът им е безупречен и добър пример, който трябва да бъде следван. А основната идея при едно дете е, че то носи нещо ново.Именно това ново и индивидулано трябва да бъде развивано в детето, а не то да бъде заставано да се съобразява с модел, който е бил актуален преди 20 или повече години.Това, което не трябва да прави един родител е да налага собствения си житейски модел и то още повече, ако вижда, че детето му не го припознава като свой. А това е така лесно и така добре оптимизира отношенията родител-дете.

Детето трябва да получава необходимото му внимание, да знае, че може да разчита на родителите си безусловно, защото само така би развило себе си като индивидуална личност, която няма да се опасява, че ако не прилича на родителите си, няма да бъде обичана.

В езотеричен план е известно, че понякога душите на децата са по-възрастни от тези на родителите – имат повече опит, повече знания и са по-мърди. Това се забелязва още в първите години от детството. В такива моменти родителят трябва активно и конструктивно да подкрепя детето си, като се грижи за него, но и като се вслушва в това, което детето му казва. Защото процесът на учене е по време на целия живот и ние се учим от всеки, но най-вече от членовете на семейството ни и тези ,които са най-близо до нас.

Езотеричното познание не ни е забравило в тази тежка задача и в лицето на астрологията ни дава информация как да се справим по-добре. Астрологията има своя част, която се занимава с анализ на отношенията между хората. Резултатите, които дава са много точни и лесно приложими. Човек много лесно се разпознава в този анализ и много точно разбира какво трябва да промени в поведението си така, че отношенията да бъдат добри.

Разновидност на тази информация е анализът на отношенията между родителите и децата. В него много подробно се проследяват взаимоотношенията на детето с всеки един от родителите, като се подчертават силни страни и се дават съвети как да се избегат конфликтите. Също така се дава информация за тези човешки качества, както при родителите, така и при децата, които няма да се променят и към които трябва да сме особено толерантни, за да имаме добра връзка.

 Този тип анализ е нещо като пътеводител за родителите по отношение на възпитанието на децата им, а също така може да даде много яснота на порасналите деца що се отнася до родителите им и възпитанието, което са получили от тях. Като цяло това е информация за любознателни хора, които искат да познават по-добре света, които ги заобикаля, искат да го подобрят и да се чувстват в по-голяма хармония както с него, така и със себе си.

За всеки, които иска повече информация може да посети следния линк: http://www.xyli-leonis.com/p/services.html