Животът е много по-сложен, отколкото ни се иска. В различни моменти от него, трябва да изпълянваме различни социални роли, да се справяме с различни предизвикателства и да учим уроци по време на взаимоотношенията ни с другите хора.

Животът е многообразен и различен за всеки един човек, но все пак можем да определим 12 основни сфери, в които се развива един човек. Тези сфери съвпадат и с характеристиките на 12-те астрологични дома.

Това са сферите на изразяването на аз-а, на способността за партньорство, контакта с родителите, децата, братята и сестрита, колегите, приятелите, любовниците, съпрузите, шефовете,администрацията-институциите – тези,отнасящи се до властта,здравето, парите. Всяка една от тези сфери изисква и различен тип поведение. Дали това се случва обаче – отговорът е рядко.

Съвременният човек се фокусира обикновено над материалната страна на живота и изгражда поведение именно в това направление. Това поведение става универсално и се прехвърля към всеки един тип контакти. Често лошото настроение от работата засяга негативно приятелските ни взаимоотношения,любовните, тези с близките. Реално трябва да бъде обратното – всеки един различен тип контакт ни поставя в различна ситуация и изисква различен тип поведение и ако сферата на работата ни напряга, то трябва да намерим положителното в лицето на любимия човек, детето, приятелите или родителите. Ако не съумеем да го направим обаче, се получава ефекта на доминото- една поразена сфера, поразява и останалите в живота, докато всичко това не не  доведе доведе до пълно емоционално изтощение, често и депресия.

В такива моменти хората обикновено казват – нищо не ми върви- ами ти просто не позволяваш да ти върви. Ако не върви нещо в работата, то може да го компенсирате в другите отношения, а ако проблемът в работата бъде приоритизиран и на него му се даде основно и най-голямо значение, то той ще засегне и другите сфери. Понякога пък е трудно да признаем и пред самите нас, че не ни интересува нищо друго освен работата, която пък се явява отдушник от непоносимия ни личен живот – с други думи – атака от всички страни. Но реално с кого се борим, освен със себе си т.е най-страшната битка.

Всяка една ситуация предлага поне 12 решения, това че ние не ги виждаме е наш проблем или просто толкова сме ограничили мирогледа си доброволно или защото ни е било наложено от авторитетите в живота, че ние търсим само едно решение, което много често може би не е възможното или най-доброто.

Хубаво е да се помисли по този въпрос…