Остта на социалния живот и на творчеството
Една от най-важните оси, по която протичат най-големите страсти е тази, която се съставя от знаците Лъв и Водолей.
В астрологията тази знаци се намират един срещу друг. Намират се в т.нар опозиция. На пръв поглед това ги прави много различни, но едновременно с това те са и много еднакви.
Тези два знака сами по себе си съставяват едно цяло. Това цяло се нарича любов. Затова знакът на Лъва се нарича още „любовта, която давам”, а знакът на Водолея се нарича „любовта, което получавам”. Това са двете лица на едно и също нещо. Колкото и да се различават, колкото и да са опозиционни като начин на действие, начин на мислене и на поведение, тези два знака са еднакви като основа.
Те са като ин и ян, като деня и нощта. Едното не може да съществува без другото. Ако силата им бъде обединена, то ще се получи едно много силно цяло, което може да постигне чудеса. Ако обаче Лъвът и Водолеят са на различни мнения, то никога няма да се получват нещата, защото никой няма да отстъпи заради другия.
Така както Водолей може да дразни Лъв никой друг не може да го прави, това важи и за обратната комбинация. Във Водолея Лъвът вижда себе си под една различна призма. Водолеят е компромисният знак, този който отстъпва в името на общото благо, в името на приятелите, на общата кауза, при водолеят егото е най-слабо.
Точно обратното се случва при Лъва. Той не се интересува от общото, той се интересува от това, което се случва с него и го засяга пряко. Лъвът налага егото си и не се съобразява с други мнения. Но именно в това се крият хармонията и допълването – някой да се налага, а друг да отстъпва, някой да дава любов, друг да я получава.
Последнато от негативна гледна точка Водолеят смята Лъва за ужасен егоцентрик, който е прекалено груб и себичен. Лъвът смята Водолея за смотан човек, който си пилее енергията напразно и няма цел в живота. Но при всяка любов има и камъни за дялкане.
От позитивна гледна точка Лъвът е дълбоко впечатлен от мекотата, с която действа Водолея, от това как всички го харесват, без да се налага и да доминира, харесва му, че Водолеят притежава качеството да буди симпатията на хората.
Водолеят е много впечатлен от това как Лъвът прави всичко с един замахи всичко му се получава така лесно, а на него понякога му трябват толкова усилия по трудния път да се угоди на всеки. Водолеят обича да се отразява в блясъка на Лъва и да се чувства закрилян от него.
Това, по което си приличат и двата знака е, че са големи идеалистии ако по някакъв начин някой се опита да ги ограничи или да се държи несправедливо с тях и двата знака избухват много.
Всеки Лъв прилича на моменти на Водолей и всеки Водолей прилича на моменти на Лъв. Във всеки един момента, в който Водолеят е изкаран от кожата си, той прилича на Лъва – той става доминантен, груб и безкомпромисен. Във всеки момент, с който Лъвът е изкаран от кожата си той прилича на Водолея – разрушителен скандалджия, който се бунтува бясно срещу всяко едно ограничени и неправда, често стигайки до краен и нелогичен идеализъм.
Всичко това, което казахме до момента предполага много интересни любовни отношения между тези два знака, за които ще си поговорим в предстоящите дни.