Краят на света не се състоя във физически апсект, а в духовен. И това не беше един мигновен край, а беше краят на една тенденция, която е налична от години. Тази тенденция е на пълна промяна по отношение на хората в духовен план. Първата тема, която е засегната е тази на взаимоотношенията, защото те са в осоновата на всяко едно общество.

През последните 70 години хората се отвориха активно към духовното и то защото това беше една потребност. Хората имаха нужда да познават себе си повече, защото разбираха, че в модела, който им се даваше, те не откриваха себе си.

 Много жени от векове бяха подтискани и карани да седят у дома, да готвят и да гледат деца, а едновременно с това потенциалът им е бил с съвсем друга посока.

 Същото се отнася и до мъжете. Редица мъже творци, артисти, мъже, които могат да оказват грижа на другите, са били карани да са корави глави на семейства и да се свързват с авторитет, който те не са притежавали.

 Оттам идваше и поговорката – развий в себе си слабите си черти. Това не е правилно. Човек е дошъл тук на земята, за да развива личните си качества. Няма човек без лични качества. Има само хора, на които не им е позволено да бъдат себе си.

 Ситуацията в новия век вече е променена. В последните години виждаме все повече примери за жени на ръководни постове. И още повече – тези жени се справят чудесно и имат невероятни успехи.

 Също така виждаме и много мъже, които се ориентират повече към сферите на дома и семейството. Говорим вече за бащинство.

 Тук е моментът да оборя всички, които намират проблем в тази „преобърната” социална призма. Всеки е свободен да бъде себе си и да допринася във връзката с това, което може. Ако в горния случай жената си седи у дома, а мъжа изкарва пари, то това семейство нито ще има пари, нито в дома ще има уют.

 Астрологията дава много точни и конкретни съвети на всеки един човек на базата на рождената му карта. Именно през тази нова джендър перспектива  могат да се дадат чудесни съвети за подобряването на отношенията в едно семейство.

 Понятието джендърозначава социално конструиране на пола. Към тази идея в момента се добавя и астрологичната гледна точка, която е много важна и ценна с това, че говори лично за човека и анализира неговите конкретни проблеми. Досега в джендър анализа влизаха само общите понятия – общество, религия, семеен модел, образование, но се изключване елемента на частното.