Това е една от двете най-важни оси в живота на всеки един човек, защото се отнася до личния ни живот- този, който изграждаме със семейството ни на базата на споделените емоции, както и публичния живот, където ние намираме реализация извън пределите на дома.
Козирогът се свързва с публичния живот и се отнася до големите социални успехи, към които се страми всеки един от нас. Козирогът дори може да е символ на най-високата социална цел, която си поставя всеки един от нас. Но какво би бил публичния живот, ако го няма личният, който сам по себе си се явява важната основа за всичко.
Затова го има и Рака. Ракът се свързва с личния живот и с дълбоките емоции. Свързва с дома и семейството. Точно това е сферата, която първо ни изгражда и ни оформя като личности – семейната среда. На базата на семейния модел ние изграждаме всичко останало в нашия живот след това. Едва когато сме достатъчно зрели и натрупали опит ние се насочваме към реализацията в социалното.
Оттук прозитича и опозицията на тези два знака. Ракът се свързва с емоциите, с грижите и с майката, а Козирогът се свързва с идеята за ред, дисциплина, с авторитета и с бащата. Но оттук произтича и единството на тези знаци – именно майката и бащата са тези, които ни изграждат като личности.
А и двата знака много си приличат, когато ги опознаеш. Всеки един Козирог носи в себе си една голяма емоционалност, която трудно изразява, но много би искал да се научи как да го прави. Когато видите емоциите на един козирог много може да се стреснете. Те не са така рафинирани като при Рака, но са много естествени и това ги прави стряскащи. Тъй като Козирозите са много крайни хора, те и по този начин се изразяват и то само в моменти, в които наистина много им е писнало. Затова ще дойде ден, с който ще видите емоциите на Козирога до вас, но това, че не ги виждате ежеднвно, не означава, че ги няма, дори може да ги наранявате, без да си давате сметка.
От друга страна се намира Рака. Той много иска да се реализира в сферата на социалното, иска да има власт, да упражнява авторитета си, да умее да се наложи. Това обаче е трудно за него. Раците не са гъвкави по отношение на работата, изключение прави работата, която се свързва с грижа. Не винаги се работи лесно с Рака. Той понякога може да спазва правилата толкова стриктно от страх, че не знае какво има извън тях, че да доведе всички до гибел, а заедно с тях и себе си. Силната емоция и нежната душа на Рака много трудно се адаптират към студената и кариеристична социална среда.
При тези два знака преливането един в друг не е лесно, защото по природа те са кардинални. Това означава:” или ще съм такъв какъвто съм, или просто няма да бъда”. Затова можем да кажем, че както при Рака има копнеж да се докосне до света на Козирога, това е така и в обратната комбинация. Всеки Козирог би искал да има топли и мили отношения със семейството си.
Отношенията между тези два знака са много хармонични, още повече ако говорим за комбинацията мъж Козирог и жена Рак. При тази комбинация сякаш всеки е на мястото си и хармонията се постига много лесно и не са наложителни големи компромиси. В една подобна комбинация жената Рак става много по-дейна и активна, а мъже Козирог успява да достигне до собствените си емоции и да се научи да ги изразява добре.  Когато се съберат тези два знака, сякаш цялостта отново се построява и енергията може да бъде насочена в конструктивна посока.
Това е една от двете най-важни оси в астрологията, която освен това се свързва и с още две много важни понятия. Това са най-високата точка на социален успех, която може да бъде постигната от един човек, а също така тази ос отговаря и за края на всичко: как завърваме дейностите в живота ни, как приключват взаимоотношенията ни, как приключва живота ни…
 А краяте толкова важен, колкото е и началото, но за него другата седмица…