Представям ви нашата нова инициатива, в която ще се занимаваме с взаимоотношенията. Едната седмица ще се представят партньорските взаимоотношения, а другата тези между родителите и децата. Ето още малко информация:

Училище по взаимоотношения

Училище за взаимоотношения е новаторски проект, който се занимава с най- актуалната тема за всеки човек – отношенията му с другите – интимен партньор, родители, деца, приятели, бизнес партньори и не на последно място със самия себе си. 
В “Училище по взаимоотношения” всеки може да получи индивидуално изготвени за самия него и неговия партньор стратегии и съвети как да създаде, подобри или задържи щастливи и успешни взаимоотношения. 
Уникалното в “Училище по взаимоотношения” е подходът и методът, по който се изготвят стратегиите за поведение – на базата на психология и астрология – това прави цялата терапия изключително индивидуална и подходяща. 
 В училище по взаимоотношения всеки получава детайлна карта на себе си и партньора си, съдържаща описание на личността, с положителни и отрицателни качества и индивидуални съвети как да използва тези качества в комуникацията така, че да бъде успешен партньор, родител, бизнес партньор.
Не се колебайте и ни пишете за вашите взаимоотношения, като ни споделите какви са предизвикателствата, през който се изправяте. Важни са и данните ви: дата, място и точен час на раждане