Това е динамичното и слънчево дете, което постоянно иска да ви каже, че е нaй-доброто във всичко, дори и в най-безсмислените начинания. Ентусиазмът му е много силен и иска вашата пълна подкрепа и одобрение. 
Това е дете, което не може да седи на едно място, то винаги трябва да прави нещо и не трябва да бъде ограничавано по насилствен начин. То не иска прекалено много – иска просто пълното ви oдобрение и подкрепа, както и това да приемате с ентусиазъм неговите идеи и нови начинания. 

Важни съвети, когато имате дете Овен:
          казвайте му, че го подкрепяте и вярвате в него, дори да имате съмнения на моменти
          детето Овен няма нужда да знае опасенията ви
          детето Овен е самостоятелно и му позволявайте да бъде такова, то няма нужда постоянно някой да го пази, това би го разстроило
          има нужда да знае, че му вярвате и че го харесвате.
          Детето Овен няма да се подчинява сляпо на правилата ви, то си има свои.
          Детето Овен трябва да има възможност да развива егото си и да поема рискове
          Детето овен трябва да бъде научено как да влиза, но и да излиза от конфликт успешно.
      Детето овен трябва да се движи, трябва да бъде активно, за да не стане прекалено агресивно
          Детето овен трябва да бъде научено да поема рискове и да носи отговорност.