Училището за родители предлага индивидуален подход към всяко едно дете: родителите трябва да разберат, че при тях идва напълно завършена личност, която най-вече се нуждае да се научи как да живее по един добър начин живота си. Родителят е като екскурзовод и показва правилата на обществото и как всичко да се случва добре. Родителят не винаги може да наложи модела си на детето си.
Това е различен тип училище – то не учи родителите как да се грижат физически за детето си, а как да го разбират, как да го приемат и да са толерантни към него и неговата личност. Всеки един от нас може да се замисли, че това е най-важното и именно това сме искали от родителите ни.
Хубавото е, че не е необходимо да минава цял живот за да опознаеш детето си, а ще получиш точно информация за особеностите на характера на детето още от ранна детска възраст и ще знаеш как да се отнесеш към него.
Всичко това е така важно, защото родителите са най-важните хора в животана всеки един човек и силно се усеща тяхното присъствие или липса в живота. Много хора дори никога не упражняват собствената си воля, а директно следват родителския модел, дори без да си дават сметка щастливи ли са или не, като много често идеята за щастие дори не се обсъжда. Едновременно с това се чувстват много нещастни и не могат  да намерят себе си.
Най-важната роля на училището е да покаже на родителите какво могат и какво не е добре да развиват в детето си, какви са силните му страни и какво просто не е за него.

Родителството е една от най-важните роли в живота на всеки един човек. Тя не е за всеки и определно старото понятие детето само се гледа не е актуално вече. Преди детето само се е гледало с цел да помага на полската работа и да е трудова ръка, но сега вече сме на едно друго еволюционно ниво, когато вече е важно и духовното развитие на една личност. Затова и детето има нужда от много повече внимание и контакт с другите деца.
В езотеричен план родителите са най-големите учители в живота на едно дете. Това не означава, че те винаги дават правилни и положителни уроци. Те са и най-голямото ни предизвикателство. Ако се справим с тях, то можем да се справим с целия свят, защото те са именно за нас най-големите авторитети.
Затова се търси и индивидуалния подход към всяко едно дете. Дава се информация и за връзката на всеки един родител с детето и това до каква степен той може да му е полезен, както и какво трябва да укроти в собствения си характер и с какво трябва да е толернатен по отношение на детето си.
Това е и училище за деца, които искат да разберат по-добре родителите си и да разберат защо са се изправили пред определи предизиквателства. Като цяло това е училище по толерантност и по взаимно разбирателство. Информация за това дали сме научили уроците от родителите си. Трябва да бъдат спрени  тези грешки, които се повтарят от поколения.