Една много интересна тема, която представлява интерес за астролозите от много дълго време.  Много анализи са направени по тази тема, затова аз бих ппредпочел да споделя моите лични впечатления по темата.
Близнаците обикновно са души, които са решили да изминат един общ път през този  живот и да бъдат свързани с другия човек по един неповторим начин. Обикновено се смята, че това са души, които изпитват много голяма привързаност една към друга и идват на тази земя за да си помагат. Освен това целите, които са си набелязали в този живот са много сходни, а урокът им се свързва със сутрудничество и колективна работа. Когато всички тези предпоставки са изпълнени, то имаме случай на близнаци.
Разбира се, има и още една теория, която е опозиционната. Смята се, че души, които са били в силен конфликт и през различните животи са се избягвали, то в този живот избират да се родят като близнаци, защото именно това е един от най-силните видове връзка.
Има разлика и дали близнаците са еднояйчни или двуяйчни. При първият случай ДНК-то на двете деца е идентично, доколкото при втория, това не е така. Този факт дава съществени разлики при двата случая.
Когато близнаците са еднояйчни, те освен че трябва да се справят с общи уроци в този живот, те трябва и да се научат да изграждат индивидуалност, да отстояват себе си, да вмъкнат една идивидуална нотка във всичко, което правят, но това реално е много трудно. 
Еднояйчните близнаци са много по-близки, но и много по-трудно изявяват индивидуалността си и по-трдуно са разпознаваеми от другите.  Много често при тях не става за взаимопомощ, колкото са общи усилия и обща енергия, с която да се справят с проблемите.

Когато става въпрос за двуяйчни близнаци, то говорим за сътрудничество и по-скоро за взаимопомощ, която близнаците си оказват помежду си.  При тях изявяването на аза е по-лесно, защото физически не си приличат. При тях и много често животът им не е напълно идентичен и може дори понякога много да се различава.
Много хора се чудят как така децата им като са близнаци, а не си приличат напълно. Тук трябва да кажем няколко важни неща:
1.     Това са различни души, с различна опитност, които може би за първи път се срещат под формата на близнаци и всяка от тях си носи познанието и уменията.
2.     От астрологична гледна точка близнаците си приличат, защото отговарят на сходна енергия, още повече ако са родени с разлика до 10 минути. Просто близнаците отработват различните уроци в различни моменти. Докато единият се учи да се социализира и говори, другият може да се учи да ходи, а след това да си сменят ролите, затова на вас ви се струва, че са много различни.
3.     Когато сравнявате близнаците те ще са много различни, важно е да ги видите как се проявяват индивидуално в непозната среда – тогава ще разберете, че много си приличат.
4.     Когато дойдат на консултация близнаци по отделно и им бъде тълкувана рождената карта индивидуално, те припознават себе си на 100%, ако обаче са заедно те си делят характеристиките, пак на базата на сравнението.
5.     Колкото и да са различни близнаците, то най-важните събития в живота им са идентични, идентичен е и потенциалът, които носят, както и силните и слабите им страни. Вече от силната на душата и нейната мотивация в този живот зависи как тя ще се справи.
Може би накрая е важно да се обърна и към родителите. Много е важно потенциалът на всяко дете да бъде развит. Ако се отнасяте към близнаците като към един човек, то това може да породи редица проблеми със социализацията в по-късен етап от живота.
 Всеки един от близнаците носи своите таланти и заложби, в този живот ги свързва общият потенциал и общите уроци, но талантът и заложбите са индивидуални. Ролята на родителят е да ги прозре и да ги развие по най-добрия начин. Именно тук може много полезна да бъде астрологията.
Родителите, които имат близнаци знаят какво щастие е да ги имат, но и едновременно с това какво предизвикателство е. При все това е уникално и неповторимо да отглеждаш двама души, които имат такава специална връзка помежду си. Тази връзка може да е много ценна за родителите и те са се поучат от нея.