Познанието никога не се губи

Никога не бихме могли да стигнем до настоящето познание и развитие като цивилизация, ако информацията и опитността постоянно се губеха  и  започвахме всеки път всичко отначало. Всичко това се дължи на духовната памет, която носим в себе си.  Ние винаги помним много добре това, което сме научили в духовен план и го прилагаме в следващите ни животи. Обикновено гениланите постижения стават, когато е работено много и то целеутремено в една посока в редица животи. На базата на интуиацията също така ние разпознаваме хората, с които имаме кармични връзки.

 

Всяка една по-важна връзка в живота ни е кармична. Как можем да разпознаем една кармична връзка в ежедневието? Това са хора, които обикновено предизивкават нелогично силна емоция у нас още при първа среща. Има хора, които на края на първа среща искаш да прегръщаш и да не се разделяш с тях, защото душите ви са се разпознали и пак са се срещнали. Има и хора, които обаче искрено мразиш още на първа среща, без да ги познаваш. Ето това е кармата – една много силна енергия, която се активира и ни дава информация.

Кармичните връзки не винаги са нещо негативно. Това са връзки, които като база винаги носят в себе си идеята за взаимопомощ, независимо че понякога се реализират като трудни отношения в реалния живот.

 
Просто не всички уроци се научават с любов и хармония. Ако обаче ги няма хората, които да ни преведат през трудните уроци, то ние никога не бихме се научили на тях. Ако успеем да се отделим от собственото си чувство за ограниченост, ние ще можем да погледнем на живота си отсрани и да си дадем сметка, че тези хора, които са ни причинили най-големите трудости ,са реално нашите най-големи учители, които са ни карали да доказваме на самите себе си, че винаги можем повече. Във всеки живот ние идваме именно за това – да научим тази опитност, за която или не сме имали време или съзнателно сме бягали от нея преди.

Тялото умира, душата не.

Тялото е превозното средство, което душата ни използва в този живот за да научи уроците си, които предполагат това време, място и пол.  Затова и ние трупаме опитност в различни социали роли през различните животи, а духовната извисеност е равна на огромно познание, което сме натрупали по пътя си във всяка една социална роля и пол.
Всяка една епоха дава разлчн познание, дори да отработваме една и съща роля, то епохоата дава нови краски. Има голяма разлика дали урокът „майка” е поставен в 11 век или в 21 век – опитността е напълно различна.
Освен това всеки един от нас се ражда задължително в различен пол в различните си животи, за да може да натрупа максимално познание от всяка една гледна точка. Има хора, които все пак в продължителни животи са отработвали енергията само на единия пол и след това, ако им се наложи да се родят в другия, то може да им е изключително трудно да отработват тази нова за тях енергия и винаги ще има активни модели от предишните животи.
Затова прекалената фиксация и гордост по отношение на физическата обвивка на душата е едно модерно понятие, което се свързва и със силно материалния свят, в които живеем.  А това отново е едно различно предизивкатеслтво за душата.

 
Самата душа е винаги под една или друга форма свързана с другия свят. Често най-силният контакт става по време за сънищата и това е следващата тема, над която ще се спрем.