Лъв
Това е знакът, който се свързва с творческата енергия в човека. Тя има три основни проявления. Това са любовта, децата и творчеството. Всяко едно от тези проявления се свързва с доброволните положителни емоции, които влагаме с едно действие за да го накараме то да се случи.  
Любовта е първото проявление на лъвската енергия. Това е моментът, в който Лъвът твори чувства. Затова и знакът е така наситен с драматизъм и романтика, които, без мярка, могат да стигнат до сълзливост и лигавене. 
Другото проявление на творческата енергия са децата. Лъвът обича да възпитава, обича да е важен и да дава пример, както и умее добре да поема отговорността за другите, особено за тези, които го молят за помощ и подкрепа. Чрез децата си Лъвът пресътворява себе си. Тук се акцентира над качеството на Лъва, че може да застава зад думите и действията си.  Той действа на базата на личното достойнство. 
Разбира се, има и редица Лъвове, които нямат деца или под някаква форма не могат да реализират любовта си в друг човек. Те също обаче носят голям твореския потенциал ,който реализират в работата ти. Лъвът има нижда да работи чрез сърцето си, а не чрез ума си.  Само когато той изпитва щастие и удоволствие от работата си, той може да се чувства завършен и да е вдъхновение за другите.
Какво можем да очакваме от този знак?
От този знак може да се очаква да поема цялата и пълна отговорност за това, което прави, като едновременно с това му се дава шанс да изрази себе си максимално добре и да може да блесне. 
От Лъва може да се очаква да ви залее с емоциите си, които се пресъздават като драма или като комедия – винаги обаче има театралничене. Това просто е големият творчески потенциал на този знак, който обича да „играе” във всеки един момент.
Това носи голямо удоволствие на Лъва, защото той разбира как може да влие емоционално на другите, как може да обира вниманието над себе си и как може да е максимално експресивен, чак до заразителност. 
Не се лъжете от на моменти лигавото поведение на един Лъв, той знае кога да е здраво стъпил на земята и знае как да наложи и отстои позициите си.

Какво не можем да очакваме от този знак?
Не можем да очакваме от този знак да седи и да мълчи и да се подчинява безропотно. Не можем да очакваме това да е човек, който седи в един ъгъл и не иска вниманието над себе си. Лъвовете са хора, които полагат много усилия за изграждането на добрия си социален образ и искат да получават положителна оценка за това.  
Не можем да очакваме от Лъвовете да не действат емоционално и да не драматизират – те така показват, че много им пука за това, за което се говори.
Какво би било странно при този знак?
При Лъва е странно да се съгласява лесно с чуждото мнение, странно е когато не иска да бъде авторитетен,, странно е когато не е суетен. Лъвът трябва да има възможност да изгради най-положителния си образ, според неговите представи, за да може да блести и да помага на другите. Пеи детето Лъв комплиментите и насърчаването на трябва да се пестят. За Лъва няма прекалени комплименти – това е положителната енергия, с която детето се заражда, а ако тя идва от родителите още по-добре. 
Много тъжни, агресивни и интровертни могат да са Лъвовете, които нямат шанс да изразяват себе си така какво искат. Това обикновено са много тъжни хора, които са дълбоко потопени в себе си и агресират при опит да ги доближиш – точно като лъвовете в природата.
Как можем да го накараме да работи за нас?
Лъвът действа на базата на личното достойнство и за да го накарате да бъде ефективен, то дайте му индивидуална задача. Лъвът не обича колективната отговорност, дори на моменти може да се крие зад нея,  просто защото не я харесва .
Лъвът е един от двата стабилизиращи знака в астрологията  и когато имате нужда от стабилизация на една ситуация или начинание, то може да разчитате на него да свърши всичко.
Лъвът не обича да се знае това, но той може да свърши всичко и то точно както трябва, просто трябва да го помолите правилно и да му дадете свободата да се изяви. Разбира се не пестете театралниченето при молбата и обяснете на Лъва как само той може да ви спаси, това ще го мотивира да действа безотказно.
 Един краен реалист (обективен песимист) и човек, който не умее да хвали, а просто изисква и обяснява, че животът е тежък и е изпълнен с трудности и отговорности няма как да бъде близък на един Лъв, нито ще може да го мотивира да действа.