Сякаш неслучайно се случва сега новолунието в знака на Рибите. Този знак отговаря за духовната ни същност, за търпението, за саможертвата, както и за самотата и изолацията. Дори това да са плашещи понятия, то именно те ще са много ценни в момента за всеки един от нас. 
Големи енергийни промени се осъществяват сега. Уроците, които предполагат ретроградните Марс и Сатурн няма да са лесни, ще са много изпитателни. Това, което ще ни помогне много е да се отдръпваме на моменти от случващото се в социален план и да преследваме какво става в самите нас. Това става в моменти на доброволна самоизолация, в които самотата не е страшна, а е зареждаща. Ако се страхуваме от нея, то постоянно ще седим сред случващото се в социален план, ще се чувстваме заплашени и уязвими и няма да знаем как да постъпим. 
Новолунието в Риби ще акцентира над темата за частта от цялото. Сега, повече от всякога, трябва да разберем и да осъзнаем, че сме част от цяло и дори егоистично да се опитваме да предпазваме себе си, това няма да се получава, защото живеем в система и ние също реагираме на промените в нея. 

Разбира се ние живеем в едно крайно материално общество и не можем да очакваме, че всеки един от нас ще се хвърли да спасява целия свят, както предполага знака на рибите, а може би и не е нужно. Важното е да можем да окажем помощ и съчувствие на най-близките си и да ги накараме да се чувстват добре. Така всеки ще помогне по системата на най-близките си хора, те ще помогнат на други свои близки и така ще се предаде тази идея за взаимопомощта.
Няма как да минем през уроците, които ще ни се предоставят през идните три месеца, без хуманност и без човешко отношение. Ако сме ориентирани само към структурираност и догматичност, както предполага Сатурн или пък към самоналагане и егоизъм, както предполага Марс, то ще се получи едно силно изтощение и загуба на целта, силите и устрема, а всичко това ще ни попречи да научим правилно уроците си. 
Положителните сфери, които ще активира новолунието в Риби са тези на любовта, на творчеството и на симпатията.Важното е да акцентираме над тях и да ги използваме при научаването на уроците сега.