Сложността и динамиката на динамичните времена, в които живеем, оказва влияние и на взаимоотношенията между хората. Неоспорим факт е, че те вече са много различни от тези на предишните поколения. В това видео се опитвам да дам един кратък анализ на съвременните взаимоотношения и каква е тяхната история.