Много особена е енергията на тази година. Максимализмът кара хората винаги да искате повече и повече и да се оплакват от това, което е минало като го наричат трудно. Винаги бъдещето се свързва с хубавото, което предстои. То наистина предстои. Само че тази година то няма да ни е поднесено на тепсия, а ще трябва да се борим за него. Всичко ще бъде постигнато, целите ще бъдат достигнати, но само след като се положат необходимите усилия. Именно в този процес човек ще осъзнае колко е важен пътят и как по пътя ние научаваме много, срещаме се с много хора, преживяваме незабравими моменти, които не трябва да пренебрегваме като опитност, защото тя ни обогатява.
Годината ще изисква от нас да обърнем специално внимание на финансите си. Парите, които дължим ще са равни на загубената енергия в живота ни, която ни липсва, за да сме напълно щастливи. Трябва да се ориентираме към това да стабилизираме всичко в живота си – както материалната страна, така и емоционалната. Важно е да се потърси хармонията със самите нас. Това няма да стане лесно. Бъркането на дълбоко в собствената ни душа и търсенето на отговорите в самите нас може да не е лесен и приятен процес, но ще е крайно необходим.
Събитията през тази година ще са в същата тематика. Ще бъдат задължителни. Това ще са събития, от които сме бягали, но сега ще трябва да се справим с тях по един успешен начин.  Преодоляването на всяка една трудност ще ти дава особена гордост и ще ни прави много по-уверен. скатаването от задълженията и отказа от поемане на отговорност ще ни накара много, ще ни кара да губим сигурността и стабилността в живота си и да се чувстваме неуверени и не на място в собствения ни живот.  
На моменти ще губим вярата в себе си и ще се опитваме да я търсим в другите и това ще е грешка. Няма как да се доверим за друг човек, ако нямаме вяра в себе си, защото и дори той да ни помогне правилно, ако ние нямаме вяра в себе си, няма да можем да се възползваме от тази помощ и няма да можем да я оценим.
Годината ще ни кара да се противопоставяме един на друг. Темата за традициите и за сигурността на познатото ще излезе на преден план. Грешката, през която ще трябва да се мине е да се търси сигурността в миналия опит и да се повтарят стари модели изцяло. Да, старият опит ще е ценен като заключения, а не трябва да се страхуваме от него и да вярваме, че трудните ситуации ще се повторят едно към едно, защото това не е така. Хората са различни и живеят вече в ново време, а това предполага едно ново сгряване със старите проблеми.
Закостенялото поведение и спялата вяра в остарели морални ценности само ще засилят страха ни и ще ни карат да се чувстваме изплашени и уязвими. Ако успеем да се поучим от стария опит и да го използваме с новата енергия, то нещата ще се получат по един отличен начин.
През тази година, преди да отворим сърцата си и да разберем, че сме част от едно голямо цяло, то първо ще минем през затварянето на сърцата си. Това може да се отнася до всички различни от нас хора, до бежанците, хората от малцинствата. В крайна сметка ще се прозре истината, че ако една част от това цяло, което представляваме, страда, то страдат всички. Агресията и отхвърлянето  трябва да бъдат заменени от приемане и от разбиране на другостта.

Тъй като годината ще е силно ориентирана към сигурността, то най-лесно ще може да се постигне материалната сигурност. Във финансов план може да се очаква подем, защото хората ще хвърлят много усилия в тази насока и ще се опитват да оптимизират личния си бюджет. Закупуването на имоти, инвестициите в земи, всички методи да се подсигури материалната стабилност ще се активират през тази година, особено след кризата, която донесе Сатурн в знака на скорпиона. Инвестициите в материален план ще се увеличат. Те обаче няма да са практични и с някаква цел, която да носи доходност, а ще са по-скоро ориентирани към това да се инвестират парите и да не бъдат загубени.
Духовното израстване и осъзнаването на истината зад материалните ценностни ще отстъпи на заден план и ще бъде силно пренебрегнато. Трудно ще се променя гледната точка, темата за духовното ще е едно предизвикателство, което няма да се нрави на хората, потопени в материалния свят.
Истината обаче ще е скрита именно в духовната страна на живота и целта на всеки един човек ще е да я намери за себе си, защото в противен случай само ще се повтарят едни и същи грешки, без да се взима поука.
В заключения искам да кажа, че ние сме души, който обитават тела. Важните уроци са духовните и заради тях сме тук. Силното и изкуствено фиксиране в материалното е просото начин да ни отдалечи от истината за света и за самите себе си. Важно е да си припомняме това през 2015 година.
Желая ви една много светла и прекрасна година!
Хули Леонис