Всяко едно нещо в живота се нуждае от специално очарование, наречено магия, за да се случи добре и за да работи успешно. Същото се отнася  и до семейството. В него основната енергия, която го мотивира да върви напред в любовта. 
Именно на базата на любовта се създава новото семейство. Раждането на детето е като посрещане на скъп гост. То трябва да е весело, да е приятно, да можете да дадете храна и вода на новия гостенин, да го накарате да се чувства уютно.
Самото дете е една стара душа, която помни много добре миналите си животи и миналата си опитност и има представа как трябва да е едно посрещане на базата на богатия си опит. Детето очаква да бъде посрещано от двама родители – баща и майка. 
Майката се свързва с безусловната любов, която получаваме, тя е връзката ни с живота. С нея изграждаме първата сериозна емоционална връзка. Бащата е моделът за сигурност, за закрила, за защита, възпитателния модел.  Той е моделът, по който ние манифестираме силата си в зрели години. 
Самите ние, както и всички останали хора на земята, сме изградени от мъжко и женско начало и преплитане на енергиите на ин и ян. Именно на баланса на тези енергии ние развиваме както емоционалния си свят, така и силата на характера си. 
Всичко е чудесно, докато имаме тези родители. Трудното настава, когато енергийната структура на семейството липса. Това се отнася до осиновените деца. Самото посрещане е студено, лишено от емоции и от сигурност. Това оказва много трудно влияние над тези деца, които трудно се научават да получават, както и да дават. Всичко това дава по-сложна социализация и по-трудни взаимоотношения в по-късен етап от живота. 
Периодът, в който детето изгражда най-сериозната енергийно емоционална връзка и с двамата си родители при тези деца отсъства. Дори те да са осиновени на една година, то е била загубена най-ценната година в живота им. 
Самото осиновяване е шок и се свързва с постоянен страх от изоставяне, който се проектира и в зрелите години на един човек. Много осиновени хора, подложили се на регресивна хипноза и видели биологичните си родители, споделят, че не са очаквали, че ще бъдат изоставени. Самото изоставян и смяната на родителите забавят планираните процеси в живота и естественото им случване, а някои от процесите изобщо не могат да бъдат реализирани.
В заключение бих искал да се обърна към всички бивши деца. Родителството е една много сложна задача, която често е била подценявана в миналото. Това е и ролята, в която задължително ще допуснеш грешка при възпитанието на едно дете. Самите бивши деца разбират това, когато станат родители.
 Когато вече сте зрели личности е добре да се опитате да си дадете това, което ви е липсвало, да потърсите помощ, ако имате нужда, да потърсите съвет и да споделите какви са били болките ви. Емоционалните травми са тип блокирана енергия, която се разблокира именно чрез общуването и комуникацията. Ако обаче тази енергия не бъде освободена, то може да се натрупа още повече и това да ви създаде трайни проблеми.  

Анализите “Образователна астрология за родители” и “Анализ на родителския модел” с създадени специално, за да можете да опознаете какво себе си в ролята на родители, така и децата си. За повече информация, разгледайте услугите, които се предлагат в сайта.