Много често интерпретацията на Сатурн е по-плашеща, отколкото е всъщност. В миналите времена той се е свързвал с всяко едно зло, което се е случвало на човечеството и тълкуването на Сатурн в било крайно негативно. Такива са били времената, такава е била реалността и такива са били вярванията. 
Истината е, че Сатурн е гръбначният стълб на нашия живот. Това е планетата, която ни дава сигурност, която ни възпитава и ни кара да сме организирани и отговорни. Без Сатурн, който слага спирачки в живота ни, когато това е необходимо, то ние бихме живели в един постоянен хаос, без да можем да се развиваме и да постигаме конструктивен прогрес. 
Когато се раждаме Сатурн поставя в живота ни своята тема. Това зависи от неговата позиция по знак и по дом в рождената ни карта. Тези тема се свързва със страховете ни, с ограниченията, но и това е темата, която е много важна за нас и под някаква форма ни дава сигурност.  
По отношение на тази тема Сатурн ни кара, като истински учител и възпитател, да се изправим пред страховете си, да ги погледнем в очите и да разберем, че те са просто плод на нашето въображение, както и на кармичната ни опитност. 
Сатурн винаги подчертава една тема в картата ни, към която трябва да се отнасяме с огромно уважение. Нещата там ще стават бавно и то само,  когато всичко е изпипано и е направено както трябва. Незряло поведение и прибързаност няма да се толерират по отношение на тази тема. Именно добрата реализация в тази тема ни дава най-голямо чувство за личен успех, изграждане на авторитет и личностна сила. 
Обикновено тази тема е много трудна за вас и за да се справим добре с нея, то от нас се изисква да израснем, да натрупаме опит и познания и обикновено нейното добро усвояване става около 30-та ни година. 
Точно това е периода, в който Сатурн се завръща в рождената си позиция и прави своя първи цикъл. Това е цикълът на личното ни израстване, на натрупването на мъдростта и на себеосъзнавнаето ни. 
Нека да разгледаме този цикъл. Вече казахме, че в момента на раждането ни Сатурн поставя основната ни задача в зависимост от това в кой знак се намира и в кой дом в рождената ни карта. Първите седем години след това тази задача се осмисля и след седмата ни година ние започваме да се учим как да се справим с нея. Обикновено това е моментът, когато тръгваме на училище и се изправяме пред първите големи социални отговорности в живота ни.

През следващите седем години проблемът се поставя, но не е така явно. Детето си дава сметка за него, но не може много добре да го дефинира. 
Преломен момент е 14—та година в живота, защото тогава се случва едно ново осъзнаване на личността, този път свързано с пубертета.
Основната криза протича през следващите седем години между 14-21 година. Това е моментът, в който детето започва да се бори за собствената си авторитетна роля и да оспорва авторитета на родителите. 
Този период приключва на 21 години, когато се смята, че това е първия момент в живота на човек, в който вече можем да говорим за личност. След тази възраст детето изгражда себе си самостоятелно и не е толкова силно подвластно на външни авторитети.
Следващите седем години са едни от най-важните в живота на човек. Това са годините, в които личността се оформя и на 29-та година те се фиксира. Това е период, в който има както външен конфликт и обвинения, така има и силно осъзнаване на личните проблеми и опит те са се решат. 
Истинската личност се появява на 29 –та година, натрупала своя опит, своята мърдост, но и много добра доза разбиране за себе си и за света, както и едно мъдро примирение, което го няма в предишните години. 
Това се случва точно, когато Сатурн се завърне в рождената си позиция за първи път. Тогава той затваря първия етап от живота ни и ни дава необходимата ни зрялост. Проблемите, които са били характерни за първите 29 години от живота ни, след тази възраст се решават много по-лесно и то на базата на натрупания опит. 
Познавайки Сатурн и неговия път през рождената ни карта, ние можем да следим личностното и духовното ни израстване и да се ориентираме къде сме по отношение на материала и какво ни предстои. 

Сатурн е страшен за всеки, които не иска да се подчинява и да се учи. За другите той е позитивно възпитателен и много положителен като влияние.