Темата за чувствителните хора е много дълга и тя не може да бъде добре разбрана, ако не се тълкува понятието „емоционален егоизъм”. То се намира в основната на чувствителното поведение. 
Класическият егоизъм е понятие, което се свързва с поставяне на аза пред всичко и всички. В астрологията носителите на класическият егоизъм за огнените знаци Лъв, Овен и Стрелец. На базата на егото си те действат. Те поставят себе си в центъра на света, който ги заобикаля и са силно концентрирани над собствената си личност и нейните успехи. Това са активни и мъжки знаци и те, с годините и с опита, се научават как да боравят добре с егото си, защото то, в положителните си измерения, се свързва със сила, с достойнство и с умение да защитиш по-слабите и от теб. 
Вече сме говорили, че има 12 типа его и само това на огнените знаци може да се приеме за класическо. При водните знаци, както и при чувствителните хора, егото е емоционално. Самите понятия его и емоции са много противоречиви и затова тази комбинация е сложна както за разбиране, така и за отработване. 
Защо е така?Егото се свързва с поставяне на себе си на първо място, а емоциите носят мекотата на женската енергия, която се свързва с грижата, с емпатията и с умение да се раздаваш за другите. 
Егото при чувствителните хора преминава през емоциите. Емоциите са разлята енергия, която не може да защити аза, а може по-скоро да го размие. Ако при огнените хора егото се активира и започва да се защитава, когато се нападне личността, то при чувствителните хора егото се включва, когато бъдат нападнати емоциите им, както и сътворения им интимен свят. 
Ако при класическия вариант на его, огнените хора викат, крещят и се защитават бурно и яростно, то при чувствителните хора това става с потъване в емоциите и скриване под повърхността на ситуацията. 

Природата на чувствителните хора е пасивна и не нападателна. Те не могат да влязат в остър конфликт, защото това изключително много ги натоварва и напряга, а след това и последствията за тях са много трудни за преодоляване. 
На чувствителните хора им липсва конструктивната агресия, с която да зшитят себе си, липсва им логиката, когато са в криза, както им липса и умението на вербализират емоциите си. Това ги прави много безпомощни. Ако и това са хора, които са в конфликт със собствения си емоционален свят, то ситуацията става много по-сложна, защото те нямат сили за нищо и никого, освен за това да се борят с емоциите си. В такива моменти се проявява емоционалният егоизъм – крив, неразбран, хем в помощ на всички, хем вреден за всички. 
Тъй като при чувствителните хора е много силна емпатията, те се опитват да бъдат щадящи и да не засягат другите, защото самите те не обичат да бъдат наранявани и знаят колко боли от емоционалното нараняване. Затова често си премълчават. Когато обаче започнат да говоря, тъй като това ще е по един крайно емоционален начин, те могат да ви кажат много дълбоки и много обидни неща за самите вас, за които не си давате сметка. Те знаят, че след като кажат това, няма връщане назад, а всеки един от тях най-много се страхува от това да не бъде изоставен и отхвърлен.