Досега разгледахме факта, че сънищата са моментът, е който душата си почива, връща се в духовния свят, откъдето черпи информация и познание и след това се връща в тялото на сутринта, за да практикува това, което е научила. В този ред на мисли можем да приемем, че тялото е един аватар, който душата използва в това си прераждане. 
Тялото също има нужда от почивка и затова ние прибягваме до съня. Има много хора, обаче, които не могат да спят или имат сериозни проблеми със съня. Защо се случва това?
В сънищата ние получаваме много информация по интуитивен път или понякога дори ни се показват директни картини, в които ни се подсказва как да действаме и как да следваме пътя си. 
 Много хора се страхуват от тази информация, особено ако много отдавна са излезли от пътя ти. Това са хората, които имат брак напук на себе си, бизнес напук не себе си, живот напук на себе си. Това са хора, на които им се показва как трябва да продължат живота си, за да са щастливи, но те не приемат тази истина, защото те вярват, че ако следват чужд модел и го повтарят, то това неминуемо ще ги направи щастливи.
 
Това са хора, които не обичат да са първи в нещо, дори в опитността, свързана със собствения им живот.  Те искат да са сигурни в това, което се случва и затова искат да повтарят чужд модел, който вече е тестван. Често това са мъже и жени, които не искат да имат връзка с необвързан човек, а избират обвързан, защото той е доказал, че може да се обвърже. 

Кои са другите хора, които не могат да спят? Това са хората, които не могат да се отделят от проблемите си и от това, което се случва в живота им. Често това са хора, които имат някаква много силна „земна” привързаност към живота си. Тя може да е негативна, може и да е позитивна. Примерно хората, които имат кредити и не могат да ги върнат, често не могат да спят, защото не могат да си решат проблема, да се отпуснат, а това което виждат в сънищата, само ги стресира. Това се отнася и до хората, които работят в големи корпорации и отговарят за големи бюджети – те постоянно мислят над тези теми в живота си и се опитват да ги контролират. Това са хора, които са силно потопени в материалния свят и нямат място за духовен.
Отказът от сън е отказ от приемане на собствената духовна същност и приемането, че ние сме само хора-тела и животът се изчерпва само тук и сега и след смъртта няма нищо. 
Ние сме духовни същности и пълната ни идентификация с тялото е излишна, защото тялото един ден няма да го има, но нашият път ще продължи напред. 
Сънищата са 1/3 от живота ни и е добре за нас да се възползваме от информацията, която те ни дават.