В публичното пространство все повече се прокрадва идеята, че „това е мъжки свят”. Тази идея се възпява в песни, постоянно се дават доказателства за мъжество, като най-голямото е „мъжката дума”. Всичко мъжко е издигнато в култ и се уважава, а женската природа е поставена на второ място. Уважават се жените, които са „мъжки момичета” и това буди гордост в самите тях.  За сметка на това всичко, което се свързва с женската природа е принизено. Мъжът- женчо е голяма обида. Има страни в света, в които жената е равна на предмет и няма никаква социална важност. 
Стрелецът е един от трите силни мъжки знака. Неговата енергия се отработва добре от мъжете, но може да е много предизвикателна за жените. Стрелецът е знакът на авантюрата, на интересното, на различното, на динамичното, а всичко това силно се отличава от класическата представа за женска природа. Просто при жените Стрелец има една силна мъжка енергия, върху която те трябва да поработят. 
Парадоксът на завишаването на мъжката природа и принизяването на женската е много голям. Ако приемем, че душите се раждат постоянно в различни тела и с различен пол, то можем да разберем, че всеки един пол дава ценна опитност за душата и нито една от тях не трябва да бъде принизявана. Всеки един от нас е минал през опитност, която се е свързвала и с мъжкото и с женското начало. Това е и основната идея на всеки един период, който се свърза със знака на Стрелеца, а в момента периодът е точно такъв.  Сатурн преминава през знака на Стрелеца и изисква от нас да се вгледаме във философския смисъл на нашето съществуване. 
Защо се получава така?Защото живеем в свят, в който се акцентира над силата. Това е физическата сила, силата на парите и силата на властта. Всичко това се свързва с мъжкото начало. Това са и позитивните измерения на това начало. 
Какви са негативните?Негативните са свързани с амбицията, със силата, с войната, с доминацията, с постоянното желание за физически удоволствия, а агресията. В мъжкият свят, в който живеем постоянно се говори за пари, за власт и се водят воини по тази тема. 

Проблемът е, че се губи баланса. В мъжкия свят няма емоции, има секс, който се свързва с доминация и идеята за завоевание. В мъжкият свят има прогрес, но няма търпение и грижа. В мъжкият свят има много голяма активност, но и много голяма самота и всички виждаме какво се случва, когато следваме този мъжки модел.
Разбира се, че мъжкият модел е ценен и важен, но за да бъде и полезен, то той трябва да съществува в баланс с женския модел. Мъжкият модел се свързва с огнените знаци в астрологията и това са Овен, Лъв и Стрелец.  Тогава енергиите на цялото ще се случват по един хармоничен начин и всички ще бъдем щастливи. 
Женският модел се свързва с интуицията, с чувствата, с емоциите. В астрологията той се свързва с женските знаци: Рак, Риби и Скорпион. Той се отнася до грижата, до съчувствието. Ако светът се управляваше от жени, то нямаше да има воини, най-малкото, защото те са майки и създават живот и знаят колко е ценен този живот и как той трябва да бъде съхранен, а не пропилян. 
Женският модел носи своите позитивни модели за развитие, но те са социално и културно пренебрегнати, защото те са насочени към хармония, разбирателство и запазване на живота, а не към конкуренция, власт и прекалено трупана на капитали. 
Независимо че е подценяван, женският модел носи своя много голяма сила именно в идеята за емоционалното обвързване, любовта, грижата и съчувствието. Ако тези качества доминират, то няма как да се стигне до война, а винаги ще се намира едно хармонично решение както по отношение на конфликтите в обществото, така и по отношение на тези в семейството. 
Неслучайно всички учения, които се развиват в момента са насочени към това да се развие интуицията и да се развие женската страна във всеки един от нас, защото тя съществува от самото ни раждане, ние просто можем да я потискаме. Когато потискаме тази страна, тя ни създава много голяма болка и проблеми. Затова и много хора в наши дни имат проблеми с емоционалното обвързване, с любовта. Най-големите потърпевши са „мъжките момичета”.  Едни от най-силните представителки на този модел са именно жените от знака на Стрелеца, на които има се налага първо да приемат тази силна мъжка енергия, да я трансформират през призмата на женската им същност в този живот и да се опитат все пак да бъдат жени. 
Балансът между мъжката и женската енергия при нас е основната предпоставка за щастие. Именно той ни позволява в дадени моменти да действаме и да сме активни, а в други моменти да сме чувствителни   и способни да се обвържем емоционално с другите.