(част 4)

Партньорството отражение на аза

 

Отношенията с родителите са първите партньорски отношения за едно дете. Това е връзката, която предхожда и отношенията със собствената му личност. Отношенията с родителите винаги маркират връзките от интимен план в зрели години.

Някои хора избират за партньори хора, които приличат на родителите им. Други хора се опитват да не повторят модела на родителите си и в старанието си и заблудата си го повтарят напълно. Трети хора намират за щастие да повторят семейния модел на родителите си, без дори да стигат до собствената си истина за партньорство.

В този ред на мисли от родителите започва една дълга линия на случвания, която може да ни поведе в много грешна посока, ако не сме осъзнати за нея.

Осъзнатата връзка с родителите води и до такава със самите нас, а едва когато имате добра връзка със себе си, ние можем да влезем в такава с друг човек.  В противен случай се намираме в отношения, които уж са добри и социално приемливи, но ни карат да се побъркваме и да не намираме щастието в живота си.

Козирог

Козирог е старият знак на зодиака. Той се свързва с дисциплина, с разбиране и уважение на традициите и на правилата.  Разбира се това е пътят на Козирога, но не всеки представител на знака върви по него успешно и знае как да се справи с предизвикателствата.

Козирогът разбира правилата и ако му бъдат дадени точни и ясни правила, които не се променят във времето, той може да ги спазва по един отличен начин, защото правилата му дават сигурност.

Тук трябва да вметна нещо много важно. Козирогът няма да изпълнява вашите правила, ако той не се идентифицира с тях. Няма да го направи никога, дори и на повърхността да ви показва, че е съгласен с вас. На дълбоко ниво той ще саботира всеки един процес, с който не е съгласен. Така може и да саботира целия си живот.

Идеята за свободата при Козирога, която се носи от втория му управител Уран, се свързва с това, че Козирогът трябва да им свободата да избере собствените си правила и да си следва.

Как можете да разберете, че един козирог има сериозни проблеми със себе  си? Когато ви каже, че е роден за дом и семейство и няма желание да се изявява в социален план. Винаги зад това изказване има много страх и е показател, че Козирога не е живял по правила, който е харесвал и одобрявал.

          Водолей             

Децата Водолей се раждат в среда, в която има нужда от свобода и от пространство за дишане. Те са индикатор, че семейната среда, то тяхното раждане, може да е била прекалено скована, трудна или обвързваща по напрегнат начин.

Точно от това има нужда и Водолея – да бъде разбран, да получи внимание и да бъде позитивно оценен от близките си. Всеки Водолей носи странен елемент в себе си, някаква много индивидуална черта и много силна лична характеристика.  Водолеят иска точно тази черта да бъде разбрана и оценена в него и ако това не става може да се стига до идеята за бунт и недоволство.

От много мили и симпатични, когато са поставени в една приемаща ги среда, Водолеите могат да стават студени, резки и много напрягащи, ако не усещат приемане и разбиране от другата страна.

Водолеят има нужда от справедливост, от честно отношения, от хуманен подход към себе си, от приемане и толерантно отношение към неговата личност. Получи ли това, той е много щастлив и добър. Ако не го получи, тогава той може да използва умението си да руши, но без да съгражда и то по отношение на себе си и на собствения си живот.

Риби

Рибите носят по малко от всички предходни зодиакални знаци. В себе си носят елемент от всички енергии, но за това им е така трудно да се оправят в собствения си свят, защото има многообразие, а изборът е труден. Особено, когато е емоционален, той често се променя и не може да се задържи.

Рибите са като красивият бистър горски поток. Те са променливата вода. В един момент този поток те разхлажда и те прави щастлив, но когато водата придойде тогава този поток може да убива, да завлича, да унищожава. Такъв е и живота на Рибите – от най-милите и добри хора те могат да се трансформират в разрушители, а след голямата криза да продължат да си текат леко и спокойно, все едно нищо не се е случило.

Ролята на близките на Рибите е да ги научат да канализират тази вода, тези емоции.  Освен това е добре да усещат кога водата приижда и да спират разрушителната й сила.

Рибите имат много голяма нужда от лично, качествено внимание от страна на близките си. Детето Риби трябва да бъде напоено с много безусловна любов, а възрастният Риби с много взаимност. Ако всичко това присъства в живота на човека Риби, то можете да имате отличен партньор до себе си.

318471_198301916905351_198301410238735_428990_520123662_n