Всяка една възраст от живота ни се свързва с енергията на дадена планета и отработването на нейните принципи. Днес ще разгледаме този етап от живота ни, в който се повява идеята за персоналната любов, за личностното обвързване с друг човек по емоционален и сексуален начин.

Това е периодът на Венера, който обхваща годините между 14-та и 21-та. Ще си поговорим за това какви са основните уроци на този период.

  1. Умението ни да флиртуваме – това е флиртът с друга, с живота, със самите нас, това е умението ни да се харесваме, да се вписваме или не. Някои хора избират да се впишат на базата на социалните норми, на правилата, развиват умението си да бъдат харесани чрез вписване, някои, на базата на различния си характер, успят да се впишат като не се впишат, но това пак е умение за социализация, защото то се прави на базата на съобразяване с външния свят. Най-страшно е да не намериш път към другите и да се изолираш в собствения си свят, защото тази тенденция би останала за цял живот.
  2. Самооценката ни в социален план – на базата на интеракцията ни с другите хора в живота ни, през този период, ние разбираме как сме оценени и към коя група принадлежим. За някои това е момента, в който разбират, че са популярни, а за други момента, в който разбират, че са изключени. За жалост тогава се създават редица времеви примки и блокажи, които трябва да се разплетат в зряла възраст.
  3. Умението ни да правим избор – това е периодът на първите избори в живота ни. Тези избори вече ги правим сами – как да изглеждаме, с кого да се идентифицираме, какво поведение да използваме в общуването си с другите. Именно през този период е добре да минем през различни тенденции, експерименти с визията, различни контакти с много хора, за да разберем за себе си към коя група принадлежим. Невъзможността да правим избор в този период ни осакатява трайно в зрели години.
  4. Чувството ни за естетика – естествената неувереност, която носи всяко дете в себе си до кара да подражава. Затова има кумири, затова има модели, които трябва да се следват. Правим това отново, за да намерим адекватен начин, по който да се впишем и да бъдем харесани. Затова и всякакви експерименти трябва да се случват в тази възраст, за да знае личността, в зрели години, какво е за нея и какво не е.
  5. Любовта – това е чувството, което назрява през пубертета. Към приятелството се прибавя и сексуалното привличане и половата идентификация и човек разбира към коя група се определя и как да се впише в нея. Опитите в любовта, разочарованията, щастливите романтични моменти – всичко това е ценен опит, който прави човек гъвкав в зрелите си години. Ако този опит липсва, човек не знае как да се определи и как да се държи адекватно в интимен план.

 

Всъщност всички проблеми, свързани с периода на Венера, могат да се решат, когато доброволно се върнем към този етап от живота си и разгледаме блокажите и създадените времеви примки, които сме създали за самите себе си.

318471_198301916905351_198301410238735_428990_520123662_n