Скъпи приятели, като човек, който иска да ви бъде максимално полезен със своята работа, аз постоянно анализирам и променям начините по които мога да ви помогна. От тази  година имам  три основни метода на работа.

Първият е личната консултация, на която анализирам родовата ви енергия на базата на астрологичното познание.

Вторият е писмената прогноза за 12 месеца .

Най-новият ми метод на работа са груповите срещи под формата на семинари-уъркшопове. В семинара се смесва елемента на лекция, в които аз ви давам готова информация по поставената тема и това е базата на която стъпваме. След това заедно обсъждаме и анализираме тази информация. Във времето за почивка всеки от вас има възможност да рефлектира над преживяното, да поговори с други участници и след това заедно да стигнем до заключения, решения и отговори свързани с конкретната тема.

Защо да трябва да изберете семинара, като форма за себепознание?

На базата на индивидуалната ми работа с хората разбрах, че всеки човек има нужда от съвет по отношение на темата за взаимоотношенията. Това може да е връзката с родителите, с партньора, с децата, с колегите, с шефа, но винаги в основната лежи идеята за връзката със себе си. Няма по-добра форма да тестваш себе си от тази да го направиш директно с други хора.

Ако на личната консултация човек получава информация само за себе си, то на едно групово събитие може да види собствения си проблем отстрани и дори да му бъде подсказано решение от човек, който преминава през същото.

На всяка една групова среща ние говорим по дадена тема в продължение на часове. Темите са астрологично определени и звучат като: Как да преживеем собствената зодия, Луна, Сатурн, Как да достигнем до любовта, но зад тях има големи житейски теми, които вълнуват всички. Луната е ресурсът в живота ни, нашите нужди, семейната ни среда, умението ни да се обвързваме емоционално. Слънцето е целта ни в този живот, егото, умението да наложим себе си, да блестим, да сме смели и достойни. Сатурн е структурата в живота ни, неговия гръбнак, страховете ни, амбициите ни. На една групова среща ние подробно анализираме темата многоаспектно и с много примери, а това не може да се случи на индивидуална консултация в този мащаб.

Семинарите и уъркшоповете заместват писмените анализи, които изготвях дълги години. Вие отново ще получите лично информацията, която се съдържаше в тях, но ще можете и да преживеете тази информация, да я обсъдите и да намерите решения на базата на общуването с хора, които преминават през сходна на вас ситуация. Всеки човек, който присъства на тези срещи получава лична информация, свързана с неговата рождена карта.  През предстоящата година ще бъдат организирани семинари, които да отговорят на въпроси свързани със сферата на любовта, професионалните взаимоотношения, успешните социални контакти. Както вече казах, на един семинар посветен на Сатурн, вие ще получите информация и отговор на въпроси свързани в някаква степен със всяка от тези сфери.

Срещите в групов формат са идеална възможност тема, която ви вълнува да оживее и да бъде разгледана многостранно. Със сигурност ще получите отговори  и на въпроси, за които не сте си и помисляли.

Астрологичното познание не е необходимо по време на тези срещи, защото всичко е обяснено така, че да бъде достъпно разбрано и всеки да може да разбере темата и да припознае себе си. Разбира се някакъв интерес към астрологичното познание е препоръчителен.

От моята практика до момента аз установих, че комбинирането на индивидуални консултации с групови срещи е най-пълният вариант за справянето с въпросите, които ви вълнуват.

318471_198301916905351_198301410238735_428990_520123662_n