Темата, за която всички сме дошли на земята, е тази за общуването. Това е умението да общуваме както с другите, така и със себе си. Двата процеса са много силно свързани. Ако има проблем в единия, то често това се отразява и на другия.

От кого се учим да общуваме? От родителите и от средата, която се намира в непосредствена близост до нас. Затова и хората, които са най-голямо предизвикателство за нас, са тези, които най-много приличат на родителите ни. Успеем ли да се справим с авторитета на родителите, то тогава можем ние самите да се превърнем в авторитет и да застанем в силата си.

Уроците на общуването се учат чрез общуване. Затова и реших да предприема тази стъпка – да организирам уъркшопи, в които да караме една тема да оживява и да тестваме себе си как я отработваме чрез общуването с другите хора. Това е възможност, която човек не може да получи на индивидуална среща в консултант.

Семинарите, които организирам се случват в защитено пространство и сред хора, които са добронамерени, да помогнат на себе си и другите. На тези събития никога не идват случайни хора.  Винаги има ясна причина някой да дойде и тя винаги е свързана с това ,че човек има нужда от общуване с други хора за да се тества и да види себе си. Именно отражението в очите на другите е това, което ни конструира най-много. Ако човек просто ходи на консултации със специалисти, той трупа много информация и в един момент е по-подготвен по въпроса и от самите специалисти, но това, което му пречи е да интериоризира информацията – да я преживее и упражни в компанията на други хора.

Докато човек седи сам в дома си с проблемите си, смята, че само той страда, неговите проблеми са уникални и нерешими и се срамува от тях. Когато отиде на една среща с други хора, разбира, че и другите имат същия проблем. Дори може да се запознае с хора, които преминат през абсолютно същия процес, по същия начин и така да намери в пътя си подкрепа, разбиране и помощ. Защото всеки един от нас, най-много на света иска да бъде „видян“ в абсолютно всички смисли на тази дума.

В отношенията си ние никога не сме сами, те винаги са свързани с друг човек или група от хора. Защитената среда, която се създава по време на семинарите, дава възможност на присъстващите да тестват себе си,  да участваме заедно в един процес и да си помогнем. Никой там не дава оценки, а помага и подкрепя. На всеки семинар има модератор, който следи и направлява процесите така, че всички да извлекат необходимото от преживяването.

Темите на семинарите, които поставям винаги са свързани с теми за взаимоотношения и за да имаме успешен резултат тази работа трябва да се случи с група. Всеки дошъл ще може с моя помощ да анализира себе си на базата отражението с другите. На лична среща с мен това няма как да се случи. Ние винаги учим най-добре на базата на отражението, на споделянето и на усещането. Усещането както на себе си, така и на тези около нас.

Има хора, които смятат, че другите на срещата няма да са на нивото им, че няма да се отпуснат да споделят, защото им нямат доверие. Всъщност, ако сте осъзнали това, вече сте направили първата крачка на своя самоанализ – може би това е и тенденцията, която носите към хората в реалния ви живот. Щом сте го разбрали, остава да се престрашите да дойдете и да го преодолеете на една жива среща сред хора.

Този формат набира популярност  в България и хората все още се страхуват да споделят пред непознати, страхуват се да говорят за чувствата си. Но тези срещи, не са обикновени срещи, аз и моите асистенти създаваме едно сигурно пространство, в което всеки да получи помощ и подкрепа. Представете си каква крачка е за всеки от нас да се осмели да разкаже своята история и да получи помощ от съмишленици. Много е важно да се научим да излизаме от зоната си на комфорт, за да може да се променим истински. При мен хората се подготвят именно затова. За една радикална и революционна промяна.

Още нещо много важно, за всяка тема която поставя винаги идват правилно избраните хора за този момент, защото както всички знаем, никой не идва случайно в живота ни. По този начин моите семинари са едно сигурно пространство в което можете да играете, да усещате, да почувствате, да видите себе си в очите на другия, да се учите, да споделите, да бъдете чути и разбрани.

В заключение искам да кажа, че целият ни живот е интеракция с другите – от самото ни раждане до смъртта. Колкото по-добре умеем да общуваме с другите, толкова по-лесно живеем. В процесите в живота ние не сме сами, дори и в решаването на проблемите.  За да се случи една промяна, тя първо трябва да бъде назована, но веднага след това трябва да бъде и отработена, практикувана, реализирана, а за това пак имаме нужда от хора.

На 9 Март ще се проведе лекция, посветена на любовта, където ще си говорим още за общуването, комуникацията на чувствата и правилните форми на общуване. Побързайте да се запишете на events.xyli.leonis@gmail.com

Повече информация за събитието можете да намерите тук: https://www.facebook.com/events/599030437096678/