Стартирахме седмицата със сериозни енергийни аспекти. Ще бъдат активирани теми, които ще
бъдат активни и подчерани в следващите 6 месеца. Много е важно да обръщаме внимание и
дори да си записваме сънища, идеи, случки от този период, тъй като те ще са ключ за по-
доброто разбиране и отработване на енергията на следващите няколко месеца.
На първото ми събитие, част от цикъла Раз:кодиране разгледахме скритите дарове, които
всеки от нас има и се страхува или срамува да разкрие пред света. Изследвахме личните,
индивидуални потенциали на всеки от участниците. Имаше много интересни ситуации,
осъзнавания, разплитания и участниците се прибраха по домовете си с едно ново разбиране за
себе си и потенциала си. За тях, както и за всички, които не присъстваха на събитието, но се
интересуват от темата бих искал пак да повторя – ние сме уникални същества и идвайки на тази
земя, Животът ни подкрепя с всичко необходимо не само да оцелеем, но и да творим, да се
изразяваме и да блестим със собствената си светлина.

Има обаче няколко базови основни потенциала, източника, които са на разположение за всеки
един от нас. В следващите няколко месеца ще ви ги предоставя един по един и ще ви разкажа
как да се свързвате с тях и у дома, насаме, на ежедневно ниво. Това са универсални енергии,
които имаме на рзположение, но всъщност по-скоро не забелязваме, не осъзнаваме, не
вярваме, че са достъпни за нас. Затова и в следващите няколко месеца ще ви разкажа как да ги
имплементирате в живота си.

За да стартираме успешно годината и за да имаме широко поле за действие на базата, на
което да разгърнем потеницала си, е добре да се чувстваме сигурни и защитени. На всеки от
нас е даден метод в този живот, на базата на който да изразяваме личността си, да действаме,
да се презентираме в социума. Този метод астрологията нарича асцендент и е може би най-
понятният сигнификатор в картата за повечето хора, които срещам. Този сигнификатор ще
бъде разгледан подробно през призмата на моите метои и заключения в събитието ми на 8 и 9
февруари. При някои от нас асценденът дава лесна и впечатляваща първоначална
социализация, при други тя е по-обрана. Какъвто и да е асцендентът обаче, той е най-
подходящият за уникалната комбинация от планети и позиции, които има всеки един от нас.
Това, което е важно и валидно за всеки един от нас е, че имаме нужда от подкрепа и
сигурност, за да вървим по пътя си и да изразяваме максимално потеницала си. В
ежедневието ни, поради стреса и социалното обуславяне ние рядко се чувстваме подкрепени
и защитени. Енергийната ни система естествено се повлиява от това и е възможно да не
работи на пълни обороти. Тук искам да ви разкажа за един метод за защита, който аз
използвам в ежедневието си, както и в работата си. Това са така наречените „Кристали от
светлина”. Кристалите от светлина са специални енергийно заредени кристали, които
изминават дълъг път на обработка преди да стигнат до нас в България. Кристалите се добиват
в Бразилия и пътуват до Индия под фрмата на кристална руда. Там тя се обработва от едни от
най-добрите ювелирни майстори в света. Специален екип избира само кристалите с най-
високо качество и чистота. След като са селектирани, кристалите се поставят в сребърен обков
и поемат своя път към остров Корфу, където се зареждат от Сампати Антар. Сампати получава
метода за зареждане на кристали след 4 години, прекарани в медитация, а част от тях и в
мълчание. Тези 4 години са предшествани от много години, в които тя живее в ашрам в Пуна
на индийският мистик Ошо. След като се заредят, кристалите стигат и до нас.

Целият тозипроцес по създаването на един кристал отнема между 6 месеца и година. Кристалите са
създадени така, че да излъчват енергията, с която са заредени, вечно и също така да не поемат
други енергии, освен тази, която е поставена в тях.

Кристалът „Най-висшата защита” е може би най-важната от всички честоти, които човек би
могъл да избере за подкрепа в житейския си път. Тя предоставя защита на всички нива на
енергийната система: тяло/ум, дух и душа. Тя помага да премахнем негативните и вредни
влияния от тялото и ума и след това създава защитна обвивка около нас, така че нищо вредно
да не може да влезе без нашето съгласие. Това не означава, че никога повече няма да
изпитаме болка (понякога болката е нужда за израстването), а означава, че имаме много,
много силна допълнителна подкрепa във всички ситуации, в които навлизаме в нови
измерения на живота ни, в моменти на трансформация, криза или пък в съсвем статични
периоди, в които сякаш нищо не се случва или нищо не ни радва.

Важен аспект от действието на тази честота се проявява, когато започнем да търсим нашата
истинска същност. В моментите, в които решим да направим голяма промяна в начина, по
който живеем и излезем от добре утъпканите социални коловози. В такива моменти
обиновено се изправяме пред огромната съпротива на света около нас, който е инвестирал
много, за да не можем да открием нашите истински възможности. Изправени сме и пред
съпротивата на собственото ни подсъзнание, което вярва в това, което е програмирано в
умовете ни – самите ние може да вярваме, че свободата не е възможна за нас. А всъщност
всеки човек е роден с пълен потенциал, с таланти и силни страни, които да прояви и да живее
с удовлетворение и радост. За съжаление обаче, растем в общество, което не ни позволява да
реализираме нашия потенциал. Обществото се нуждае от работници, а не от гении. То не се
нуждае от свободни индивиди. Честотата на най-висшата защита бързо изчиства от системата
ни всичко, което не е нaше и ни подкрепя да проявяваме и изразяваме нашата истинска
същност.

С този кристал ще ви запозная отблизо и ще работим на събитието ми на 8 и 9 февруари. За
тези от вас, които биха искали повече информация за системата «Кристали от светлина», както
и за маличните към момента кристали – можете да последвате този линк;

www.facebook.com/sofiasjewelbox

Пожелавам ви успешни дни,
Хули