„Колективното човешко“ и Енергийният преход

Сложни са времената, в който живеем. Всеки потънал в индивидуалната си драма, която се състои в това да бяга от себе си, сякаш забравя, че живеем в „колективно човешко“. Точно това колективно човешко в момента страда особено много. Оттам и нашето индивидуално страдание се засилва, независимо дали го съзнаваме или не.

Част от хората усещат енергийния преход, през който преминаваме. За жалост в масовата култура енергиен преход винаги се свързва с мекота и лекота. Това не зависи само от нашето намерение как да го преминем, а зависи и от енергията, през която преминаваме. А тя в момента е гъста, тежка и изпълнена със страхове. Много трудно се преминава през нея.

Има и част от хората, която не усеща нищо. Това са хората, които отдавна са изтръпнали към това да усещат. Изключили са се. Те смятат, че темите „колективно човешко“ и „енергиен преход“ не ги засягат, защото не ги разбират, а освен това тези хора твърдят, че „ са си много добре“ – така са ги учили от деца – „ казвай, че си добре, да не те помислят за негативен, лигав и оплакващ се, защото ако си такъв, всички ще те изоставят“.

И така армия от негативни и само разрушаващи се хора се усмихват и казват колко са добре от страх да не останат сами и изолирани от хора, които дори не харесват. Парадоксите на 3Д-то!

Енергийният преход засяга всички. За него няма значение дали вярваш в него или не, дали го разбираш или не. Това, че не го разбираш е минус за теб, защото хем преминаваш през нещо тежко, хем не знаеш какво е и това създава усещане за драма, за обреченост.

Енергийният преход се случва постоянно. Ние прехождаме от една енергия към друга и това е еволюцията на света. Просто сега се случва много „гъсто, плътно и катранено“ – това е същността му, естеството му и начина, по който се преминава.

Грижата, която можем сами да си окажем

 В този сложен преход това, което може да направи човек е да се погрижи за себе си, а след това, когато вече се е погрижил за себе си, да се погрижи и за най-близките си –тези, които имат нужда от помощ. Ако човек не е съумял да се погрижи за себе си, а се втурне да спасява другите, всички ще потънат безвъзвратно в бездната на нищото.

Затова и моята работа се промени. Те се разви и се надгради. Тя започна с астрологията, към която беше прибавено и психологичното познание, за кратко и темата за регресиите,  след това темата за родовата енергия, докато в момента не излиза на преден план темата „ себе си“. Излиза темата за Аза.

Много хора губят времето си обърнати назад, търсейки и намирайки настоящите си проблеми в родовата система и обвинявайки я за всичко. Тези хора рядко или никога не полагат усилия да се справят с проблема тук и сега, защото е сложно, тежко и болезнено. По-лесно е да си дадеш ментално обяснение, да се успокоиш и да смяташ, че спасяваш родителите си и родовата си система.

Истината е, че можеш да спасиш всички с личния си пример като спасиш себе си.

Затова и фокусът на моята работа става „Азът – тук и сега“. Само когато човек осъзнае, че той си е проблемът, тогава може да го реши.

Ако смятате, че проблемът е в неродената сестра на баба си, то вие сте лишени от възможността да го решите.

В пространството на 5Д – пространството на свободната воля всичко е възможно, стига да бъде правилно осъзнато. В моето настоящо усещане правилното осъзнаване е равно на поставяне на аза в центъра на собствения му свят.

С други думи – вие сте си проблема тук и сега, проблемът ви е тук и сега и трябва да го решите тук и сега. И разбира се, че той има предистория в миналото, но реално проблемът ви тормози тук и сега. Дори, докато четете това, да ви се струва лесно да го разберете и смятате, че можете да го приемете, не е така.

Всеки ден чувам  хора, които се оправдават с миналото си, за да не решат проблема си тук и сега. Други пък се надяват на неясното бъдеще, базирано на травмиращо настояще, че то само ще им подреди нещата така, че проблемът сам да изчезне. Ами няма да стане!

Проблемът сте вие, във вас е силата и от вас зависи да активирате тази сила и да го решите – от никой друг!

Поставяйки акцента над темата „ ти си проблемът тук и сега“ работата ми става още по-остра, но в моето усещане много по-ефективна. Тези хора, които припознаят метода ми за свои, постигат чудеса. За другите той си остава едно неясно, объркващо и неприятно преживяване, което ги вади излишно от зоната им на комфорт и се опитва да нападне собствената им представа за илюзията, в която живеят. За тях той си остава едно скрито познание.

Тенденцията от миналата година продължава да се случва и през настоящата. Хората, за които методът ми може да бъде както много ефективен, така и силно разстройващ и травмиращ, са тези с Луна в Дева.

Именно за хората, които искат да си обяснят какво правя, ще дам това обяснение:

Методът:

Аз съм медиатор в диалога, който вие водите със самите себе си. Аз присъствам и ви подкрепям с ресурсите, които имам, до които съм достигнал и които съм развил. Аз съм свидетелят на този вътрешен диалог.

Аз не ви лекувам, а ви помагам да се само лекувате с осъзнаване. В други моменти ви превеждам през енергийните кръгове, с които работя, но пак след като вие сами, по интуитивен път се разберете за обща работа с дадения кръг.

До заключенията стигате сами, а аз само ви подкрепям. В моята работа няма „ Хули каза…“, има само какво вие казвате. Ако, дори след среща с мен, още смятате, че аз съм ви казал, то срещата е била безполезна. Вие казвате, аз само ви помагам да се чуете, без да избягате от себе си отново, защото обикновено това е първичното ви желание след медитациите.

Новият етап в работата ми

В заключение бих искал да кажа, че в работата ми започна един нов етап. Това е етапът, в който всеки един проблем се свежда до аза и се търси в себе си.

Практикувам този нов тип работа от три месеца и виждам как резултатите са още по-бързи и ефективни за правилните хора.

Разбира се, остротата на метода, бързото осъзнаване и повдигане на завесата към това, което свидно криете от себе си с десетилетия, го прави много болезнен и неприятен за хората, които не ме познават добре и ми пишат импулсивно, за да им кажа нещо по картата.

Забелязах, че запознаването с моите книги, много помага на хората да свикнат със стила ми и да ме разберат. Тези хора стават по-готови за лична среща.

!!! Огромна грешка, водеща до голямо разочарование, е да ми пишете след като сте разбрали за мен преди два часа и много ви е харесало последното ми видео. Вие дори не знаете на кого пишете и за какво !!!

Запознайте се с метода ми, който е описан в сайта ми, както и със статиите, които съм публикувал, свързани отново с Хули терапията.

Знам, че след всяка една подобна статия, желанието на правилните хора за среща с мен се избистря, а колебаещите се, се разколебават за добро.

Винаги съм казвал, че за мен най-голямото щастие е да се срещна с правилните хора, с които резонираме на една честота и можем заедно да правим чудеса. Винаги сте добре дошли и ви очаквам!

 

Хули Леонис