За мен

Астрологията е като гравитацията. Не е нужно да вярваш в нея,
за да знаеш, че действа. Всеки ще повярва на това твърдение след лична среща с мен. Астрологията за мен е не само работа, тя е призвание и смисъл на живота ми.

Желаете консултация по метода на Хули Леонис?

Няколко думи за мен

Астрологията се намира в базата на моята работа и на моите изследвания. От години надграждам астрологичното познание и в него преплитам елементи от други терапевтични методи. Така стигнах и до моя метод, който наричам “енергийно лечение“.

Енергийното лечение се случва на базата на осветяване на един проблем и анализ откъде произлиза той. Осъзнатият проблем е наполовина решен. За тази цел използвам анализ на родовата енергия. Това е метод, разработен от мен, който се базира на астрологичната ви карта и интервю, което правя с вас.

Анализът на родовата енергия показва много точно какви програми от предците ви са достигнали до вас и с какво трябва да се справите. В себе си вие съвместявате всичките си роднини, особено родителите и бабите и дядовците. От всеки един от тях носите както позитиви, така и уроци.

Чрез анализа на родовата енергия и осветяване на проблемите, които човек носи от нея, можем да преценим дали вие сте в пътя си или не сте, дали родовата карма е по-голяма от личната и дали изобщо имате връзка със себе си и с астрологичната, рождена карта от настоящия живот.

След осъзнаването на проблема, следва момента с енергийното лечение. То се случва на базата на медитации, които съм изградил и базирал на няколко терапевтични метода.

Приемете работата ми за терапевтична и дълготрайна. Спецификата на моя метод предполага и да не работя с всеки, защото той не е подходящ за всеки. Общуването с мен става само по електронна поща : xyli.therapy@gmail.com

След като се свържете с мен, ще попълните един въпросник и на тази база ще преценя дали мога да ви предложа консултация.

Хули Терапия

"Аз вярвам, че истинското лечение се случва, когато на човек му се позволи сам да се излекува и е просто подкрепен в този процес. С тази цел са измислени и енергийните медитации."

© 2022 Xyli Leonis | Bulgaria

Developed by Liatto