За мен

Астрологията е като гравитацията. Не е нужно да вярваш в нея,
за да знаеш, че действа. Всеки ще повярва на това твърдение след лична среща с мен. Астрологията за мен е не само работа, тя е призвание и смисъл на живота ми.

Желаете астологична консултация?

Няколко думи за мен

Консултациите ми са на базата на класическата астрология, която изучавах като висше образование в Академията по астрология в Москва. Тези знания аз надграждам с големия си опит и личните изследвания, които съм правил в изминалите години.

Към астро анализа добавям елементи от психологията, от социалното конструиране на пола, позовавайки се и на силната си интуиция. Чрез астрологията давам информация за важните събития в живота на човека и най-вече за това как да действаш успешно, когато те се случат.

Специализирал съм се в сферата на винаги актуалната и важна в живота на всеки човек тема за взаимоотношенията – партньорски взаимоотношения, отношения родители-деца и връзката на човека със самия себе си

Във всеки един момент от живота си ние си взаимодействаме и това е основната ни дейност, затова ясното разбиране и правилната ни комуникация със заобикалящия ни свят и със самите нас е в основна за един щастливия живот.

Друг важен аспект от дейността ми е свързан с консултиране в сферата на личносттната реализация и така нашумялата тема за намирането на личното призвание – дейността, в която всеки човек намира пълната си реализация и която му носи удовлетворение и радост.

Академичното ми полиезично образование ми дава възможност за лични консултации и семейни консултации на английски, испански и френски език.

© 2019 Xyli Leonis | Bulgaria

Developed by Liatto